Konstruktivna i na resurse orijentirana prerada konflikta kao šansa za mirnu budućnost u BiH

Implementator projekta: Udruženje za Psiho-socijalnu podršku za bolju budućnost „Progres“

Zemlja u kojoj se projekat implementira: Bosna i Hercegovina

Vrijeme trajanja implementacije: 01.01. – 31.12.2010. godine

Koordinator projekta: Elvir Čaušević, Predsjednik Udruženja

Partnerske organizacije i neformalne grupe:
Odred izviđača Široki Brijeg, Speleološko društvo Ponir Banjaluka, Omladinski centar Nove nade Bihać, Omladinski centar „Bijeljina“, Omladinski centar Desnek Breza, Omladinski klub Pod istim suncem Jablanica, Vijeće mladih Jablanica, Omladinska organizacija „Život je lijepMilići, Neformalna grupa mladih iz Bilece, Udruženje speleologa i planinara Ledenica GornjiVakuf / Uskoplje, Centar za organizaciju kulture i umjetnosti „FrameTravnik, Udruženje građana „Bonitas“ Trnovo RS, Eko-udruženje Jezero Živinice, Omladinska organizacija Odisej Bratunac, Neformalna grupa mladih iz Zenice, Neformalna grupa mladih iz Sarajeva, Udruženje volontera iz Jagodine / Srbija, Studentska organizacija „Wij helpen daar“, Holandija.

 


 

Ciljevi projekta 

 • Intenziviranje interkulturalnog rada sa omladisnkim organizacijama, i neformalnim grupama sa prostora cijele BiH.
 • Unaprijeđenje povjerenja, tolerancije, razumijevanja i razvijanje prijateljstva, koji prevazilaze etničke i religijske granice.
 • Prepoznavanje, uvažavanje i mobilizacija ličnih resursa i kapaciteta kod mladih ljudi
 • Unaprijeđenje znanja i vještina u domenu mirovne i konstruktivne prerade konflikta, civilne transformacije konflikta i nensailne prevencije konflikta, kao metoda interkulturalnog rada sa mladima.
 • Podstaknuti, lične ili kolektive promjene u razmišljanju i ponašanju, sa ciljem  ostvarivanja trajnijih ličnih i širih društvenih promjena, te načina djelovanja.
 • Jačanje i širenje projektne mreže

Podrška omladinskim organizacijama i neformalnim grupama na lokalnom nivou

 

Ciljne grupe 

Mladi ljudi, prije svega sa prostora Bosne i Hercegovine, ali i iz regiona, starosne dobi od 18 do 28 godina. Omladinske organizacije i neformalne grupe mladih ljudi, koje svojim aktivnostima nastoje pomoći mladim ljudima da uzmu aktivnije učešće u izgradnji zajedničke perspektive za sve građane Bosne i Hercegovine.

 

Aktivnosti u svrhu postizanja ciljeva projekta

U središtu multietničkog i interreligijskog rada sa mladima, i ove godine će biti mirovno-pedagoški ljetni kamp za 200 mladih, pripadnika svih etničkih i religijskih skupina iz Bosne i Hercegovine.
U okviru pripremne faze će biti realizirana dva pripremna seminara, na kojima će omladinski lideri pod vođstvom koordinatora projekta planirati kako sadržajne, tako i tehničko-logističke aktivnosti za realizaciju mirovno pedagoškog ljetnog kampa.
Sve aktivnosti će se realizirati na pozadini zadatih kako kratkoročnih tako i dugoročnih ciljeva projekta.

 

Elemantarna struktura se bazira na slijedećim aktivnostima:

 • Interaktivne radionice;
 • Zajedničke humanitarne aktivnosti;
 • Posjeta kanjonu Rakitnice, planinarenje;
 • Prezentacija gradova i zemalja, grupa učesnica ljetnog kampa;
 • Izlet u Sarajevo;
 • Sportske aktivnosti;
 • Prezentacija rada / rezultata radionica.

Gore navedene aktivnosti će biti pripremljene i razrađene u okviru dva pripremna seminara, a njihov smisao i svrha preispitani na pozadini zajedničke vizije budućnosti, čijem stvaranju želimo doprinijeti realizacijom mirovnog ljetnog kampa.
Od posebnog značaja je to da se nakon ljetnog kampa na lokalnom nivou, unutar omladinskih oragnizacija i neformalnih grupa učesnica omladinskog projekta, formiraju grupe mladih ljudi, sa ciljem realizacije lokalnih inicijativa, gdje se pored učesnika ljetnog kampa mogu uključuti i ostali mladi ljudi koji žive u toj zajednici. Na ovaj način se, kroz realizaciju loklanih projekata, koji proširuju i nadograđuju postojeće, te iniciraju nove ideje i aktivnosti, u cjelokupan proces uključuje još veći broj ključnih aktera.

 

Naša projektna mreža

13 omladinskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, udruženje volontera iz Jagodine/Srbija, studentska organizacija Wij helpen daar Holandija, dvije neformalne grupe mladih iz Zenice i Sarajeva.

 

Rezultati projekta

 • Aktivnim uključivanjem ključnih aktera, omladinskih lidera, u pripremnu, ali i evaluativnu fazu projekta unaprijeđen je pokrenuti proces razumijevanja među mladim ljudima iz oba entiteta.
 • Kroz mogućnost učešća na internacionalnom mirovnom kampu 200 mladih ljudi je dobilo priliku da izađu iz “etničke” izolacije te tako ojačaju svoje interkulturalne kompetencije
 • Proširenjem projektne mreže sa 11 na 13 organizacija, uključujući i zapadnu Hercegovinu intenzivirana je interkulturalna saradnja među mladima iz cijele BiH, te podstaknuto konstruktivno suočavanje sa različitim predrasudama
 • Učešće na mirovnom kampu je doprinijelo jačanju povjerenja među mladim ljudima pripadnicima različitih etničkih grupa.
 • Pozitivno životno iskustvo kao rezultat učešća na kampu podstaklo je mlade ljude da i nakon kampa održavaju kontakt i produbljuju svoje prijateljstvo
 • Na inicijativu učesnika kampa oformljena “facebook grupa” pod imenom Bjelašnica 2009 – Wings of Hope (camp).
 • 10 Omladinskih organizacija i neformalnih grupa implemetirtalo je osam lokalnih projekata, slijedeći ciljeve i šireći ideju kampa i omladinskog projekta.Zahvaljujemo se našim sponzorima:
Ifa Zivik, Njemačka
Wij helpen daar Holandija

i partnerima:
Wings of Hope Deutschland
THW Bayern 

 

 


 

Donacije / Podrška

Donacijom pomažete djeci i mladima u Bosni i Hercegovini u izgradnji bolje i perspektivnije budućnosti.

Bankovni račun
Unicredit Bank dd Mostar
Transakcijski račun: 338 690 223 178 6494
IBAN:  BA 39 338 690 223 178 6494
SWIFT kod: UNCRBA 22

Kontakt

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“
Hamdije Čemerlića 6, 71 000 Sarajevo, Bosna i Herecgovina

Kontakt osoba: Elvir Čaušević
Telefon: +387 (0) 33 641 - 617
Fax:    +387 (0) 33 641 - 617
e-mail: elvir.causevic@progres-bh.ba